15
Jan

ျပည့္တန္ဆာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းရဲ႕ အျမင္

ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ေန႔က ေရႊဂံုတိုင္ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား တက္ေရာက္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သံုးသပ္ေဆးေႏြးၾကရာတြင္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၎တို႔ လက္ရွိရပ္တည္ေနေသာေနရာမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခ အေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္၍ ရႏိုင္မည္ ဆိုသည္မ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဇဗၺဴသိရိ မဲဆၵနယ္ မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းကလည္း gender တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရာ၌ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးအတြက္ မတရားသျဖင့္ ရွိေနေသာ ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားသြားမည္ အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕က ျပန္လည္ေဖာ္ျပရာ၌ အဓိကဆိုလို ရင္းႏွင့္ ကြဲလြဲေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာပို႔ ဂလိုဘယ္က သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းစဥ္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ားကို ျပည္သူအမ်ား သံုးသပ္ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ျပည့္တန္ဆာေတြကို တရား၀င္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရေအာင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ဆိုျပီး ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕မွာ ေရးသားတာ ေတြ႔ေနရတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သိခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္မ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔က ေျပာလိုက္တာက ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ အခြင့္အေရး၊ gender အေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို တစ္ပိုင္းတစ္စ ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့  အဲ့ဒီေန႔ကစျပီး ယေန႔ကာလအထိ ထုတ္ေ၀တဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ “ေဒၚစႏၵာမင္းက ေနျပီးေတာ့ ျပည့္တန္ဆာလိုင္စင္ တရား၀င္ခ်ေပးဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာမယ္”ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ေရးၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီေန႔တုန္းကလည္း မီဒီယာေတြကို ကၽြန္မ ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခု တက္ရေတာ့မဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ဖို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အဆိုတစ္ခုကို တင္သြင္းတယ္ဆိုတာ ေခတ္နဲ႔၊ စနစ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ တင္ရမွာပါ။ တင္တယ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း လိုင္စင္ခ်ေပးဖို႔ တင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခု သူမ်ားေတြ အထင္အျမင္ လြဲမွားေနတာက ေဒၚစႏၵာမင္းက ျပည့္တန္ဆာ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ျပီးေတာ့ပဲ အခန္းေထာင္မဲ့ သူလိုပဲထင္ျပီး (ရယ္လ်က္) သေဘာမတူတဲ့ သူေတြက ဒီလိုမ်ိဳးေတြ ေျပာေနၾကတာပါ။ အမွန္ေတာ့ ကၽြန္မတို႕ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ issue ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ဒီကိစၥကို ရႈေထာင့္ တစ္ေနရာ၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနနဲ႔ ေဆြြးေႏြး ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္မတို႔ရဲ့ တိုင္းျပည္ဟာ ဗုဓၵဘာသာတိုင္းျပည္ဆိုတာ ကၽြန္မ နားလည္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကိုလည္း တရား၀င္ၾကီး၊ ေပၚေပၚ ထင္ထင္ၾကီးလုပ္ဖို႔၊ လိုင္စင္ၾကီးေတြ ခ်ေပးဖို႔ ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔  ေျပာခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔ပါ။ ဒီဥပေဒျပ႒ာန္းတဲ့ေနရာမွာလည္း ဒီျပည့္တန္ဆာဥပေဒဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနနဲ႔ ပါသြားတာပါ။ ကၽြန္မေျပာခ်င္တာက ဒီအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဘက္မွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေနနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္မႈေတြ ခံစားရတာေတြရွိတယ္၊ မတရားသျဖင့္ လုပ္ခံရတာေတြရွိတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက မတရား လူကုန္ကူးခံရမႈေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြဟာ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲ့ဒါေတြဟာ တရား၀င္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမႈလို႔ ကၽြန္မ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ့ ရႈေထာင့္က ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို လိုင္စင္ရဖို႔ ရႈေထာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းေတြ ေလ်ာ့နည္း သြားေအာင္နဲ႔ ဒီလူေတြကို တရား၀င္ ေဆးကုသခြင့္ရရွိဖို႔၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေလွ်ာက္မႈ အခြင့္အလမ္း တရား၀င္ေပးဖို႔၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင့္ တရား၀င္ရရွိဖို႔ စတဲ့ ရႈေထာ့င္ေတြကေန ကၽြန္မေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒါကို မီဒီယာေတြက တင္ျပတဲ့ အခါမွာ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားဖို႔ဆိုတဲ့ အရာကို မီးေမာင္းထိုးျပီး ေရးသားၾကတဲ့ အတြက္ ကၽြန္မ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုပဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကလည္း ဘုမသိ၊ ဘမသိပဲ “ ဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေဒၚစႏၵာမင္း တင္ျပသြားရင္၊ မည္သူကပဲ တင္သည္ျဖစ္ေစ ကန္႔ကြက္သြားမယ္” ဆိုတာ မ်ိဳးေျပာသြားတာကိုလည္း ကၽြန္မ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ကၽြန္မရဲ့ ဆိုလိုရင္းကို သေဘာ မေပါက္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတင္ျပခ်င္တဲ့ ရႈေထာင့္က ခုနသံုးခ်က္ပါ။ ကၽြန္မတို႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ လုပ္ငန္းက လိုင္စင္ရဖို႔ လုပ္ငန္း မဟုတ္ပါဘူး။

ျပည့္တန္ဆာေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဒၚစႏၵာမင္းရဲ႕ အျမင္ကေကာ..။

ဒီျပည့္တန္ဆာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္မရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ရႈေထာင့္က ေျပာရမယ္ဆိုရင္… ကၽြန္မ ေထာင္က်ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ပုဒ္မ ၃(ခ)နဲ႔ က်လာတဲ့ ျပည့္တန္ဆာေတြခ်ည္းပါဘဲ။ ကၽြန္မ ေျပာခဲ့ ပါတယ္။ ကၽြန္မျပည္ပႏိုင္ငံေတြကို သြားတဲ့ အခါမွာ ကၽြန္မေလ့လာပါတယ္။ ဆြိဒင္လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာေတာင္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းတုန္းက အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားၾကီး ျပည့္တန္ဆာျဖစ္ခဲ့ ၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ အပစ္ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းေနတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာ ထြက္ေပါက္မရတဲ့ အမိ်ဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ ထြက္ေပါက္တစ္ခု အေနနဲ႔ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ရတယ္လို႔ ကၽြန္မျမင္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကို သူတို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြေတာင္ ပေပ်ာက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥကို ျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ရင္ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ ကၽြန္မ အဓိက တင္ျပခ်င္တဲ့ ရႈေထာင့္က ဒီဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွာ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ၾကပ္တည္းခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ားၾကီး ျပည္တန္ဆာျဖစ္ခဲ့ ၾကရတာေတြ မ်ားတယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာလည္း နဂိုတုန္းက ဆိုရင္ ဒီလိုပဲ အမ်ိဳးသမီးျပည့္တန္ဆာေတြကို ဖမ္းတဲ့ ဥပေဒေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိလည္း ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေနတာက ဒီအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ဆက္ဆံ ၾကတဲ့ေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက ပစ္မႈကို က်ဴးလြန္တာျဖစ္ျပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြက ပစ္မႈက်ဴးလြန္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ဟာကိုေျပာခ်င္တာပါ။ ကၽြန္မေျပာခ်င္တာက ခုန သံုးခ်က္အျပင္ နံပတ္ေလး အခ်က္ အေနနဲ႔ ဥပေဒကို ျပင္ခ်င္တာပါ။ ဒီဥပေဒက ဘာလဲဆိုေတာ့ ပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ သူခ်င္းအတူတူ ေယာကၤ်ားေတြက ဘာ့ေၾကာင့္ ပစ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ျခင္း မခံရတာလဲ.. ဆိုတဲ့ဟာပါ။ အဲ့ဒါကေတာ့ ျမန္မာ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒေတြမွာ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေရွးရိုးစြဲ ဥပေဒေတြ အေနနဲ႔ ျပင္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ျပီလို႔ ထင္လို႔ ဒီဥပေဒကို ျပင္ခ်င္လို႔ေျပာတာပါ။ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ဘုမသိ၊ ဘမသိနဲ႔ ေျပာတဲ့ “ကၽြန္မတို႔ တိုင္းျပည္က ဗုဓၵဘာသာတိုင္းျပည္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလို လိုင္စင္ရဖို႔တင္တာ မသင့္ေတာ္ဘူး”ဆိုတာ ကၽြန္မ အရမ္းစိတ္မေကာင္းပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဒီလိုအရာေတြကို တင္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ဆံုး ဒီဥပေဒေတြကို ျပင္ရမွာပါ။ ဒီလိုင္စင္ကိစၥတို႔ ဘာတို႔ဆိုတာက ေနာက္ပိုင္း ကိစၥေတြပါ။ အရင္ဆံုးက ကၽြန္မတို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘက္ကေန တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဖို႔ အရင္ဆံုး က်ိဳးစားရမွာပါ။

ျပည့္တန္ဆာေတြဟာ ဘယ္ဥပေဒေၾကာင့္ ဘယ္လို နစ္နာမႈေတြ ၾကံဳေတြ႕ေနရလဲ။ ဥပေဒေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္သြားခ်င္တာပါလဲ။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့  ပုဒ္မ၃(ခ)နဲ႔ က်လာတယ္ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အကုန္လံုးဟာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာင္း၀ယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ ပုဒ္မ ၃(ခ)နဲ႔ ပစ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္ဆိုရင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ၀ယ္ယူ စားသံုးေနတဲ့ ေယာကၤ်ားေတြကေကာ ပစ္မႈက်ဴးလြန္တာ မဟုတ္ဘူးလား။ ပစ္မႈ က်ဴးလြန္တာခ်င္း အတူတူေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေကာ အမ်ိဳးသားေကာ ပစ္ဒဏ္ေပးနိုင္တယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ့ ဒီျပည့္တန္ဆာ ကိစၥက တနည္းတစ္ဖံုနဲ႔ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အားျဖင့္ ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္လို႔ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ အဓိကက ဒီဟာကိုကၽြန္မ တင္ျပခ်င္တာပါ။ ဒီဟာကိုေတာ့ ကၽြန္မၾကိဳးစားသြားမွာပါ။ လိုင္စင္ ရျခင္း၊ မရျခင္းဟာ အဓိက မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကိုလည္း ၾကိဳးစားသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေယာကၤ်ားမ်ားကလည္း တန္းတူ ပစ္မႈ က်ဴးလြန္ပါတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မ တင္မွာပါ။ အခု section မွာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးေပ့ါ။ အဆို တစ္ခုကို တင္တယ္ဆိုတာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ သ့င္ေတာ္ျပီဆိုတာနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ gender ကိစၥတင္တဲ့ေနရာမွာ ဒါေလးကို တင္သြားမွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း ဆိုေတာ့ နမူနာအားျဖင့္ ကၽြန္မေျပာမယ္။ အမ်ိဳးသမီးက သူ႔လိင္ကို ေရာင္းတယ္။ ေယာကၤ်ားကလည္း ၀ယ္ယူတယ္။ သေဘာတူညီရင္ sex ကိစၥ က်ဴးလြန္တယ္။ ရဲက ဖမ္းမိရင္ ဒီေယာကၤ်ားက “အမ်ိဳးသမီးကို အခေၾကးေငြေပးျပီး ငွားလာတာပါ”လို႔ ေျပာတာနဲ႔ ဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ ပုဒ္မ ၃(ခ)နဲ႔ တန္းျပီးေထာင္က်ေတာ့တာပဲ။ ေယာကၤ်ားကအစိုးရ သက္ေသျဖစ္သြားတယ္။ အဲ့ဒီလို အစိုးရသက္ေသ ျဖစ္သြားတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္မ စဥ္းစားတာက ပစ္မႈက ႏွစ္ေယာက္စလံုး က်ဴးလြန္တာ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒီလိုပစ္မႈ က်ဴးလြန္တာကို….. ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကို ေျပာခ်င္တာက ဒီလို အမ်ိဳးသမီးကို ဖမ္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ ရဲေတြက ဘာလို႔ ဒီအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ဆက္ဆံျပီးမွ ဖမ္းရတာလဲ။ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ဆက္ဆံတယ္။ ျပီးေတာ့ အမွတ္အသားလုပ္ထားတဲ့ ပိုက္ဆံေတြေပးျပီးေတာ့ တျခားရဲက အမ်ိဳးသမီးကို ဖမ္းျပီး ေထာင္ခ်တယ္။ သူတို႔ ကိုယ္၌ကေတာ့ အစိုးရ သက္ေသအေနနဲ႔ ဖမ္းတယ္ဆိုျပီးေတာ့ တရားရံုးမွာ ထြက္ဆိုတယ္။ ကၽြန္မေျပာခ်င္တာက အဲ့ဒီရဲက ဆက္ဆံျပီးေတာ့မွ ဖမ္းရေလာက္ေအာင္၊ ဒီအမ်ိဳးသမီးက ပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္လို႔ သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ အမ်ိဳးသမီးကို လိင္ဆက္ဆံဖို႔ လိုအပ္သလား။ အိမ္ကို သြားျပီးေတာ့ေကာ ဖမ္းလို႔မရဘူးလား။ ဖမ္းခ်င္ရင္ ေက်ာ္ေဇာမႈ အေနနဲ႔ ဖမ္းလည္း ရပါတယ္။ ခုေတာ့ သူတို႔က ဆက္လည္း ဆက္ဆံေသးတယ္။ ပိုက္ဆံလည္းေပးတယ္၊ ျပီးတဲ့ အခါက်မွ ရဲကတရားလို အေနနဲ႔ ရံုးေတာ္မွာ ထြက္ျပီးေတာ့ ဒီအမ်ိဳးသမီးကို ပုဒ္မ၃(ခ)နဲ႔ ဆြဲတယ္ဆိုတာ ဒါ ေတာ္ေတာ္ အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ ဥပေဒေတြပါ။

ေနာက္ျပီး မိန္းကေလးေတြကို ဖမ္းရာမွာ ရဲက comdom သံုးျပီး ဆက္ဆံတယ္၊ condom ကို တရားရံုးမွာ သက္ေသ အျဖစ္တင္တယ္။ ပုဒ္မ၃(ခ)က ရိုးရိုးအမႈဆိုရင္ ေထာင္ေျခာက္လ၊ comdomနဲ႔ မိရင္ သံုးႏွစ္ဆိုေတာ့….. ဒါေတြက ေရွ႕ေနာက္မညီတဲ့.... ။ sex worker ေတြရဲ့ prevention ၾကိဳတင္ ကာကြယ္တားဆီးျခင္း အတြက္ NGO ေတြက condo ေတြ ေ၀တယ္။ ရဲေတြက ဖမ္းတယ္။ ဖမ္းေတာ့ ဒီ condom နဲ႔ မိရင္ သံုးႏွစ္။ အဲ့ေတာ့ ျပည့္တန္ဆာက condom ကို မသံုးဘူး။ အဲ့ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ တိုင္းျပည္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာလဲ။ ေရာဂါကူးဆက္မႈေတြပဲ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါမ်ိဳး ေရွ႕၊ ေနာက္မညီတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ခ်င္တာပါ။ NGO ေတြက တမ်ိဳးလုပ္၊ ရဲက တမ်ိဳးလုပ္ဆိုရင္ ဒီေရာဂါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးျခင္း prevention ဟာလည္း ထိေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ပါဘူး။  ဒီလိုမ်ိဳး ေခတ္နဲ႔ စနစ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္သင့္ ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုျပင္မွလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ တရားမွ်တမႈ ရွိမွာပါ။ ကၽြန္မ ဆိုလိုခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္က ဒီလိုမ်ိဳးပါ။ အဲ့ဒီလိုဆိုရင္ အနည္းငယ္ေသာ ပမာန ေလ်ာ့က်သြားပါလိမ့္မယ္။

ေဒၚစႏၵမင္းအေနနဲ႔ တျခားျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခ်င္တာမ်ား ရွိပါေသးလားခင္ဗ်ာ။

ကၽြန္မတို႔ တိုင္းျပည္မွာ အသက္ ၁၅ႏွစ္ကေန အသက္ ၄၀ အရြယ္ၾကားမွာ ျဖစ္ပြားေနၾကတဲ့ HIV ေရာဂါႏႈန္းက အလြန္တရာျမင့္မားပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ က်သြားတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္မွာ ထြက္မဲ့၊ ၂၀၁၁- ၁၂ ခုႏွစ္ရဲ့ က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာနကေန ပို႔မဲ့ report မွာ ဒီအသက္ ၁၅ ႏွစ္ကေန ၄၀ ရဲ့ HIV ကူးဆက္ေသာ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္ ဆိုျပီးေတာ့ ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာ့ေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းရတာလဲ၊ ဘယ္လို prevention ကာကြယ္တားဆီးျခင္းေတြ လုပ္ေပးလို႔လဲ၊ တိုင္းျပည္က ဘယ္လိုကာကြယ္မႈေတြ လုပ္ေပးလို႔လည္း၊ ARV ေဆးေတြက အမ်ားၾကီးေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္လို႔လား၊ NG ေတြက ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္လို႔ က်ဆင္းသြားတာလား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဒီ Sex Worker ျဖစ္မလာေအာင္ တားဆီးႏိုင္လို႔လား ဆိုတဲ့ အေျဖကေတာ့ ထြက္မလာပါဘူး။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ က်ဆင္းသြားလဲဆိုတာ ကၽြန္မ မေျပာတတ္ပါဘူး။ အခုႏွစ္မွာ က်ဆင္းသြားတယ္ဆိုတဲ့ report ကေတာ့ ထြက္မွာပါ။ အဲ့ဒီေတာ့ ကၽြန္မေျပာခ်င္တာ ပထမ တစ္ခုကေတာ့ ေခတ္နဲ႔ စနစ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ခ်င္ပါတယ္။

ဒီဥပေဒေတြ ျပင္ျပီးေတာ့မွ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ prevention ေတြ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ နည္းသြားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ ဒီ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာင္း၀ယ္ေသာသူ၊ စားသံုးေသာ သူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ စလံုးကို အပစ္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ က်ဆင္း သြားပါလိမ့္မယ္။ ျပီးေတာ့မွ ကာကြယ္မႈေတြ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ ဒီလူေတြကို မွတ္ပံုတင္ခိုင္းမလား…၊ အဲ့လိုမ်ိဳး တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ အခါမွာလည္း အကာအကြယ္ေတြ ဘယ္လိုေပးမလဲ၊ ထိေရာက္တဲ့ ေဆးကုသမႈေတြ ဘယ္လိုေပးမလဲ။ ဒါမ်ိဳးေတြ မသိပဲနဲ႔ေတာ့ ဒီ HIV ေရာဂါကူးစက္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ ေနာက္ ARV ေဆးကိုေရာ ဘယ္ေလာက္ေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္မလဲ။ ဒါမ်ိဳး ပစ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းေတြမွာ ဟိုးေအာက္ေျခ လူတန္းစားကေန ထိပ္ပိုင္း၊ ထိပ္ပိုင္း လူၾကီးမ်ားအထိ ပါပါတယ္။ ဒါဟာ ရွက္စရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ တိုင္းျပည္မွာ ဒါမ်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာ ရွက္စရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ရွိေနတာပါ။ အဲ့ေတာ့ အဓိက ကၽြန္မတို႔ စဥ္းစားရမွာက ဒီဟာကို ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ကူးစက္ေရာဂါေတြကို ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ။ ဒါေတြကို အဓိက စဥ္းစားရမွာပါ။ ကၽြန္မ ဆိုလိုတဲ့ သေဘာက အဲ့ဒါပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။   ။

ျမတ္ေလးငံု -  ျပည့္တန္ဆာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းရဲ႕ အျမင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *

Follow me on:

Back to Top