31
Aug

ေတာင္ျပဳန္းပြဲ၌ ကြန္ဒုံးႏွင့္ ပညာေပးစာေစာင္ ေပးေဝ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသား ေအအိုင္ဒီအက္စ္ တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ ေအာက္မွာ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကတာပါ” ဟု Myanmar Busin- ess Collection of Aids မွ စီမံကိန္းအရာရွိ ေဒါက္တာေဌးေမာင္က ေျပာသည္။

31
Aug

STI control has not been shown to decrease the incidence of HIV in populations

Though it still appears in many guidance documents, sexually transmitted disease control has not been shown to decrease the incidence of HIV in populations. How long will it be before it is quietly dropped from publications and we can stop wasting HIV funding on it? [him] moderator ++++++++++++++++++ http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2808%2960896-X/fulltext

30
Aug

အေမးအေျဖ (၆၄) (၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ)

D and C လုပ္တာကို ရာသီလာတာလို႔ သေဘာထားျပီး ကေလးမယူခ်င္ေသးရင္ အဲဒီ ေနာက္ပိုင္း အတြက္ တားေဆး၊ တားနည္း လုပ္ရမယ္။ ယူမယ္ဆိုလဲ ၂ လေလာက္ ရာသီ မွန္ျပီးမွ ကေလးယူတာပိုေကာင္းတယ္။

30
Aug

Goosby coming

First the outgoing UN envoy in HIV, Nafis Sadiq, paid a visit. Then Gabriel Jaramilo, the General Manager of the Global Fund, dropped by. A week from today Ambassador Eric Goosby, the US Global AIDS Coordinator, will arrive. There is a lot of interest in Myanmar. What are the successes that can be showcased? A […]

29
Aug

HIV ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးသစ္ တမ်ဳိးအား အေမရိကန္ FDA မွခြင့္ျပဳ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူဟု သတင္းႀကီးေသာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္မူ HIV/AIDS ေ၀ဒနာ႐ွင္ မ်ားအား မည္က့ဲသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြား မည္ကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ရပါဦးမည္။

29
Aug

Request for information on drug testing

Would anyone from Myanmar like to respond to this request for information? [him] moderator ++++++++++++++++++ Open Society Foundation’s International Harm Reduction Development Program is trying to learn more about use of drug testing in various countries across the world. We aren’t interested in testing of drivers, pilots or other employees, or in use of drug […]

28
Aug

အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ကူးစက္လာတဲ့ ေရာဂါေတြ

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တံေတာင္ဆစ္အတြင္းဘက္မွာ အနီစက္ေလး တစ္ခု ေပၚေနပါတယ္ဗ်။ နည္းနည္း ၾကာၿပီ ထင္တယ္ဗ်။ အဲဒါက AIDS ရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာ ဟုတ္မဟုတ္ သိခ်င္ပါတယ္။

28
Aug

Comment on AIDS 2012

Here is a comment from a reader on the Washington, DC conference called AIDS 2012 last month. [him] moderator ++++++++++++++++++ I am a bit concerned about the cost of these conferences, Washington being the last one. How many people went there? Is there any assessment of what they learned compared with the money they have […]

27
Aug

အေမးအေျဖ (၆၃) (၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ)

ကၽြန္ေတာ္ကို အေပါင္းသင္းတစ္ေယာက္ကေျပာလို႔ပါ။ စအိုနဲ႔ လိင္ဆက္ဆံတာ မေကာင္း ဘူးဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ရွင္းျပေပးပါအံုး..

27
Aug

Global Fund support

Notice how the Global Fund, in an subtle way, takes credit for all thirty-nine thousand people currently on antiretroviral treatment. [him] moderator ++++++++++++++++++ For a Healthy Myanmar Global Fund 23 August 2012 Gabriel Jaramillo, General Manager of the Global Fund, recently travelled to Myanmar, where strong gains have been achieved against HIV and AIDS, TB […]

25
Aug

ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကြာခ်ားခ်က္ တခု

ျပည္တြင္းက လူေတြ ေျပာခ်က္အရကေတာ့ ဒီလူနာဟာ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္ တစ္ေယာက္လို႔ ဆိုပါတယ္။ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္ဆိုလို႔ ေရးလိုက္မိေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ေအစ့္ေရာဂါနဲ႔ ေသသြားတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ရြာက လူတစ္ဦး အေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္ ျပန္သတိယ မိပါတယ္။

24
Aug

အေမးအေျဖ (၆၂) (၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ)

HIV အျပင္ VDRL စစ္ရင္ ဆစ္ဖလစ္ ရွိ-မရွိ သိမယ္။ က်န္တာေတြကို တကယ္လိုအပ္ မွသာ စစ္ပါတယ္။ ART မေသာက္ခင္က HIV နဲ႔ ဆိုင္တာေတြကို စစ္ျပီးသာျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။

Follow me on:

Back to Top