30
Apr

HIV/AIDS တိုက္ဖ်က္ေရး ယခုဘ႑ာႏွစ္ က်ပ္ေလးဘီလီယံေက်ာ္ သုံးမည္

ကူးစက္ေရာဂါကု ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ လူနာအသစ္မ်ားကို ART တိုးေပးျခင္း ရွိေသာ္လည္း ေဆး႐ုံက ရရွိေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္တြင္း NGO တစ္ခုတြင္ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

30
Apr

Black Sheep

Information about methadone, inpatient care centres only for drug users, and last priority for antiretroviral treatment. Why is methadone not being scaled up faster, are inpatient centres the most cost efficient way to detox, and how does one know how many PWID are on antiretrovirals? Jamie ++++++++++++++++++ ‘Treatment, not punishment’ Portia Larlee Mizzima News 27 […]

29
Apr

MANA ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုေတာ့ အပိုင္း (၁၇)

ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရး အသင္းႀကီးအေနျဖင့္ Drug Demang Reduction မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ HIV/AIDS ေရာဂါ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ၌ လူငယ္က႑ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး က႑မ်ားကို လစ္ဟာမႈမ႐ွိေစဘဲ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ ပါသည္။

29
Apr

MANA ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုေတာ့ အပိုင္း (၁၄)

မူးယစ္ေဆး၀ါးကို လူသားတို႔ အက်ဳိးအတြက္ မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသရာ တြင္လည္းေကာင္း၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ အနာတရ ရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ကိုက္ခဲသည့္ ေ၀ဒနာမွ သက္သာေစႏိုင္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို အလဲြသံုးစြဲပါက လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ သံုးစြဲလိုက္ပါက ထိုသူ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အေတြးအေခၚ၊ အမူအက်င့္မ်ားကို ေေျပာင္းလဲေစႏိုင္ သျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဟုေခၚသည္။

29
Apr

New hepatitis C guidelines

WHO has issued new hepatitis C guidelines. Required reading for everyone interested in the health of people who inject drugs. That should be everyone involved in HIV prevention in Myanmar. Jamie http://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-c-guidelines/en/

28
Apr

Whose goal is being protected?

Whose goal, exactly, is this campaign protecting? UNAIDS’ Three Ones goal? Is there any evidence that football based awareness raising decreases discrimination or increases testing of people at risk? Wouldn’t this money be better spent on treatment if that is the priority? Jamie ++++++++++++++++++ ‘Protect the Goal’ campaign kicks off in Myanmar UNAIDS 28 March, […]

28
Apr

ျပည့္တန္ဆာ တစ္ေယာက္၏ အရိုးရွင္းဆံုး ဖြင့္ဟ၀န္ခံခ်က္

ေလးငါးေထာင္ေလာက္ ျမတ္ပါတယ္။ အိမ္စရိတ္ေလးေတာ့ ရျပီ။ (ART) ေဆးေတာ့ ၀ယ္မေသာက္နိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီးကို ျပည့္တန္ဆာတို႔၏ ပံုရိပ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ဆိုး၀ါးေနသလဲကို သိရိွႏိုင္ေအာင္ ရင္ဖြင့္ေရးသားျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ေတာင္းဆိုမႈေတြ အမ်ားၾကီးခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး အေနႏွင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစခ်င္ပါရွင္။

26
Apr

အိႏၵိယနယ္ဘက္သို႔ ART ေဆး သြားယူေသာ AIDS ေရာဂါရွင္မ်ားကို အိႏၵိယ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တားျမစ္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမဳိ႕ရွိ HIV ေရာဂါပိုး ရွိသူမ်ားသည္ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အကူအညီျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္သို႔ ART ေဆး သြားေရာက္ ေတာင္းခံရာတြင္ နယ္စပ္ရွိ အိႏၵိယ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္မ်ားမွ တားျမစ္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ယင္းေရာဂါရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

25
Apr

MANA ဘာလုပ္ေနလဲ အပိုင္း (၁၃)

လူေနမႈ ဘ၀ေျပာင္းလဲသကဲ့သို႔ ယေန႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း သိသာထင္႐ွားစြာ ေျပာင္းလဲေနေပသည္။ ယခင္ တစ္ခ်ိန္က မ႐ွိခဲ့ မသိခဲ့ဘူးေသာ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ HIV/AIDS သည္ ယေန႔ လူသားထု တစ္ရပ္လံုးကို ကပ္ဆိုးၾကီးသဖြယ္ အႏၲရာယ္ျပဳ ျခိမ္းေျခာက္လ်က္႐ွိသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွလည္း ထိုကပ္ဆိုးၾကီးကို ေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္႐ွိၾကသည္။

25
Apr

Will Yangon General Hospital become a white elephant?

We already flagged this news in our intro. Marriott, the author of this new Oxfam report, summarizes: “The Queen Mamohato Memorial Hospital in Lesotho was built under a public–private partnership (PPP), which is the first of its kind in a low-income country and has been described as opening a new era for private sector involvement in healthcare in Africa.

24
Apr

HIV ပိုး ကူးစက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ ကိုယ္လိမ္းခရင္

“ပံုမွန္အားျဖင့္ HIV ေဆး၀ါး ေတြဟာပိုးရဲ႕ ပြားမ်ားႏိုင္မႈကို တားဆီးေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခရင္မွာကေတာ့ နာႏိုအမႈန္ေတြဟာ ဗိုင္းရပ္ပိုးထဲကို ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ ႏိုင္ၿပီး ဆဲလ္ထဲကို ဗိုင္းရပ္ပိုးမ၀င္ ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးေပးႏိုင္ပါတယ္” လို႔ ယင္းက ဆက္လက္ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ နာႏိုရဲ႕ ဗိုင္းရပ္ပိုးကို ႏွိမ္နင္း ႏိုင္စြမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္မႈကိုေတာ့ ဆက္လက္ေလ့လာေနပါတယ္။

24
Apr

A story of moving to Yangon

Here is a piece from a Maryknoll sister. Moving to Yangon and having a low CD4 cell count got Ma Rosie treatment. Jamie ++++++++++++++++++ Finding Acceptance at Last Mary Grenough, MM Ma Rosie is a 36-year-old widow whose husband died of AIDS five years ago. She is of the Karen ethnic group, and speaks Karen […]

Follow me on:

Back to Top