3
Oct

AIDS နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား

AIDS နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေၾကာင္းကုိ အထက္မွာလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရးခဲၿပီးပါၿပီ။ ဒါ့ျပင္ ဒီေန႔ ဒီကမၻာရဲ႕ လူ႕ေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တစ္ပန္းရႈံးေနတဲ့ ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ကမၻာေပၚရွိ အရပ္ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တန္းတူအခြင့္အေရး မခံစားရတာေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ပညာေရးမွာ နိမ့္က်ၾကတယ္။ ေက်ာင္းေနခြင့္ ပညာသင္ၾကားေရးမွာ မိန္းကေလးေတြဟာ ေယာက္်ားကေလးေတြေလာက္ မခံစားရဘူး။ အလားတူပဲ ေငြေၾကး ဝင္ေငြအင္အားလည္း မရွိၾကဘူး။

တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာဆိုရင္ ဥပေဒထံုးတမ္းအရ အမ်ိဳးသမီးဟာ ေျမအိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေမြဆိုင္ခြင့္ေတြမွာေတာင္ ခြဲျခားျခင္း ႏွိမ္ျခင္း ခံရတယ္။ ဒီျပင္လည္း အိမ္မွာဆိုရင္ ေယာက္်ား ၾသဇာအာဏာ လႊမ္းမိုးမႈ မ်ားလွတဲ့အတြက္ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေျခအေနမ်ိဳး အခ်ိဳ႕တိုင္းျပည္ေတြမွာ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ AIDS ေရာဂါ ျပန္႔ပြားမႈ ကိစၥမွာ ဘယ္လို ျဖစ္တယ္ဆိုတာကုိ ကုိယ္ကေန သိၿပီးျဖစ္ေတာင္ ေယာက္်ားရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ အာဏာကုိ မလြန္ဆန္ဝံ့လို႔ ျငိမ္ၿပီး ငံုၿပီး ခံလိုက္ရလို႔ ေရာဂါကူးျခင္း ခံရႏိုင္တယ္။

မိန္းမတစ္ေယာက္က ဘယ္လို သစၥာေစာင့္သိေပမယ့္ ေယာက္်ားေတြက အျပင္မွာေလာ္လည္ခဲ့လို႔ ေရာဂါရလာရင္လည္း မိန္းမမွာ ခံရႏိုင္တယ္။ လိင္ကြဲမ်ား ဆက္ဆံမႈ (ေယာက်္ား/မိန္းမ) ေၾကာင့္ AIDS ေရာဂါ ျပန္႔ပြားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေလ့လာၾကည့္လို႔ ေတြ႕ရတာကေတာ့ ဒီေရာဂါဟာ ေယာက္်ားေတြဆီက ရတာမ်ားတယ္။ ေယာက္်ားေတြဟာ အိမ္ေထာင္မျပဳခင္ကလည္းေကာင္း ျပဳၿပီးမွလည္းေကာင္း အိမ္ေထာင္ရဲ႕အျပင္က အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆက္ဆံလို႔ ရတာျဖစ္တယ္။

အခ်ိဳ႕ခရီးထြက္သူ ေယာက္်ားမ်ားမွာ ဒီလို အႏၱရာယ္ဟာ ပိုလို႔ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ မိန္းမတစ္ဦး AIDS ရတာဟာ သူတို႔ကုိယ္တိုင္ ျပဳမႈခ်က္၊ ဥပမာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးထိုးျခင္းမွ အပ၊ ကုိယ္က အႏၱရာယ္ရွိဖြယ္ ကိစၥ ဘာမွ မလုပ္ဘဲလဲ ရႏိုင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း ခံရသူမ်ားဟာလည္း ျပဳက်င့္ၾကသူမ်ားမွာ AIDS ရွိလွ်င္လည္း ရႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္တာမွအပ မိန္းမေတြ AIDS ေရာဂါျဖစ္မႈ ပတ္သက္ေနတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အပိုင္းက႑တစ္ခု ရွိေသးတယ္။

ဒါကေတာ့ မိန္းမေတြ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရမယ့္ အပိုင္းပဲ။ အိမ္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ေနမေကာင္းဘူးဆိုရင္ ဒီလူနာျပဳစုဖို႔ရာအတြက္ အဓိက တာဝန္ကုိ မိန္းမေတြက ယူရတာခ်ည္းပါပဲ။ AIDS ေရာဂါသည္ေတြ မ်ားလာတာနဲ႔အမွ် ဒီတာဝန္ႀကီးဟာ ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားလာလိုက္မလဲ။ ေနာက္ပီး ဒီေရာဂါလည္း နာတာရွည္ဆိုေတာ့ ပိုလို႔ ဝန္ေလးစရာအေၾကာင္း ရွိတာေပါ့။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသမီး ကုိယ္တိုင္ကလည္း ဒီေရာဂါ ျဖစ္ေန၊ ကေလးကလည္း ျဖစ္ေနဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာမရွိေတာ့ဘူး။

ဒါျပင္ ေယာက္်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးတယ္။ ဒါေတြဟာ စိတ္ကူးယဥ္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ကမၻာတခ်ိဳ႕အပိုင္းမွာ ဥပမာ အာဖရိကဆိုရင္ ဒီလို အေျခမ်ိဳးကုိ အခုလတ္လတ္ေလာေလာ ရင္္ဆိုေနရၿပီ။ ယူဂန္ဒါျပည္ ေတာပိုင္းရွိ ရြာကေလး တစ္ခုမွာ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ရွိ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးဟာ AIDS ေရာဂါေၾကာင့္ အိပ္ရာထဲက မထႏိုင္ေတာ့ပဲ ေသလုဆဲဆဲ ျဖစ္ေနၿပီ၊ သူ႕ကုိ အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိ သူ႕ဇနီးက ေစာင့္ေရွာက္ ျပဳစုေနရတယ္။

ဒီမိန္းမကိုယ္တိုင္ကလည္း AIDS ျဖစ္ေနၿပီ ေရာဂါအေျခအေနအရ အိပ္ရာထဲ မလဲေသးလို႔သာ။ မိန္းမတို႔ဘဝဆိုတာကေတာ့ ဗံုးဗံုးမလဲအခ်င္း ရုန္းကန္ၿပီး တာဝန္ထမ္းေနရမွာပဲ။ ဒီလိုသာ တာဝန္သိသိနဲ႔ အႏွစ္နာခံရတယ္ ဘယ္သူကမွလည္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းေတာ့ မခံရပါဘူး။ “ဒါ မိန္းမအလုပ္ပဲ” လို႔သာ ဆိုၿပီး စာနာစိတ္မထားပဲ အမွတ္မဲ့ ပံုမွန္ ကိစၥလို မွတ္ယူထားေနၾကတာပဲ။

ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ ေရးသားေသာ “လူတိုင္းအတြက္ ထုိးတဲ့ ေခါင္းေလာင္း” စာအုပ္မွ ျပန္လည္ေရးသား ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *

Follow me on:

Back to Top