17
Apr

AIDS ေရာဂါ အေၾကာင္း (၆)

ေနာက္တစ္နည္း စဥ္းစားေနၾကတာကေတာ့ AIDS ဗိုင္းရပ္စ္ကုိ မသက္ႏိုင္သည့္တုိင္ ဒီဗိုငး္ရပ္စပ္ဟာ ကုိယ္ထဲေရာက္ၿပီးေနာက္ ခႏၶာကုိယ္ထဲက ဆဲေတြထဲ မဝင္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးလို႔ရရင္ လူေတြ ေတာ္ေတာ္သက္သာမယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကုန္အထိေတာ့ AIDS ဗက္စင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္အားထားေလာက္တဲ့ သတင္း မရရွိေသးဘူး။

ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တကယ္အာနီသင့္ျပည့္ဝပီး ထိေရာက္တဲ့ ဗက္စင္းေတြခဲ့တသည့္တုိင္ ေထြျပားလွတဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရအံုးမွာပါ။ ပထမ အဆင့္ေတြရမယ့္ ျပႆနာကေတာ့ လက္ေတြရလုပ္ရာမွာ အခက္အခဲနဲ႔ လူမႈအခြင့္အေရး ျပႆနာေတြ ျဖစ္တယ္။ HIV ဗုိင္းရပ္စ္ ဝင္ၿပီးရင္ ၅ ႏွစ္နဲ႔ ၁၀ ႏွစ္ၾကာ္မွ ေရာဂါျဖစ္ဆယ္ဆိုတာ သိထားၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ဗက္ဆင္းဟာ တကယ္ပဲ ထိေရာက္တယ္ဆိုတာလည္း ၅ ႏွစ္နဲ႔ ၁၀ ႏွစ္ၾကာမွ သိရမွာ။ “ဗက္စင္း အစမ္းစီမံခ်က္” (Vaccine Trial) မွာပါတဲ့ လူေတြကုိ ၁၀ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး မွတ္တမ္းေတြ ထားေနရမွာလား။

မွတ္တမ္းထားရမွာလည္း သူတို႔ရဲ႕ လိင္ကိစၥေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအားလံုးကုိပါ မွတ္တမ္းတင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဗက္စင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ မလိုလားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ (Side Effects) ဟာ ဘယ္ောလက္ဆိုးမလဲဆိုတာ ေျပာဖို႔ရာကလည္း ခက္ျပန္တယ္။ ဗက္စင္းရလာရင္ ဘယ္သူေတြကုိ အရင္စမ္းသပ္ေပးၾကည့္မွာလဲ။ ဒီလို လက္ေတြ႕ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျဖစ္လာႏိုင္မယ့္ အေၾကာင္းအရာကိစၥအဝဝကုိ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေထာင့္ေစ့၊ ကြတ္တိ ေဆြးေႏြၿပီး လမ္းညြန္ခ်က္ေတြ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။

ဒီလို ဗက္စင္းစမ္းသပ္မႈအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ေပးဖို႔ရာဟာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ အရင္ ဗက္စင္းစီမံခ်က္ေတြမွာလည္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က အလားတူ က႑က ပါဝင္ခဲ့ၿပီး လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ ရွာေဖြသတ္မွတ္ ေပးခဲ့ဖူးတယ္။

လူေတြမွာ စမ္းသပ္ၾကည့္လို႔ ေအာင္ျမင္ၿပီ ဆိုပါေတာ့ ဒီဗက္စင္းကုိ လူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ိၿပီး ေပးဖို႔ရာကုိ ဘယ္လို စီမံမလဲ၊ ေဆးကုမၸဏီေတြက ဒီဗက္စင္းကုိ ထုတ္ဖိဳ႔ရာာ သေဘာတူပါ့မလား။ တာဝန္ယူဖို႔ရာ လက္တြန္႔ေနစရာ အေၾကာင္းေတြ ရွိတယ္။ တစ္ခုခုျဖစ္လို႔ တရားစြဲခံရမွာက ေတာ္ေတာ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥ။ ဒါမ်ိဳးကုိ ေဆးကုမၸဏီေတြ သိပ္ေၾကာက္ၾကမွာ။ ဗက္စင္းေပးရင္လည္း ဘယ္သူ ဘယ္အုပ္စုကုိ ဦးစားေပးၿပီး ေပးမလဲ၊ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ဆြဲမွာလဲ၊ အားလံုးကုိပဲ ေပးမလား။

လူထုအားလံုး သူတို႔ရွိရာ ေနရာအထိအေရာက္ ဗက္စင္းပို႔ေပးေရးကလည္း တကယ္ လုပ္ၾကည့္ရင္ လြယ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အထက္က တင္ျပၿပီးတဲ့အတိုင္း AIDS ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ လူထုအတြင္း အေတာ္ျပန္႔ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ ထပ္ျပန္႔ဖို႔ရာကလည္း သိပ္အလားအလာ ရွိတယ္။ (ဆင္းရဲတယ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း မဖြံ႕ၿဖိဳးမလံုေလာက္။ အျခားလူမႈ ကိစၥမ်ားလည္း ရွိတယ္) ဒီေတာ့ ဒီလို အေျခမွာ လူတိုင္းလူတိုင္းကုိ ဗက္စင္း မေပးဘူးဆိုရင္ ဒီတိုင္းျပည္မွာ မ်ိဳးျပဳတ္လုနီးနီး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒီလို မျဖစ္မ်ိဳး အျဖစ္ခံမလား။

ဥပမာ ေဟတီကြ်န္းနဲ႔ အခ်ိဳ႕ေသာ အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားမွာဆိုရင္ အခုအေျခအေနအရ ေျပာရရင္ ဗက္စင္းကုိ အားလံုးေပးမွ ျဖစ္မယ့္အေျခ ဆိုက္ေနၿပီ။ တတိယ ကမၻာ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ဗက္စင္းကုိ ျဖန္႔ခ်ိဖို႔ရာမွာ ပိုလို႔ ခက္စရာ အေၾကာင္းရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကလည္း အင္မတန္မွ ႀကီးမာၿပီး ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း မလုပ္မေနလုပ္ရမယ့္ အေရးေပၚ ကိစၥႀကကီး တခု ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ အေရးပါတဲ့ အေၾကာငး္ကေတာ့ စရိတ္စက ကိစၥပါပဲ။  ဒီဗက္စင္းဟာ သိပ္ေစ်းႀကီးမွာကေတာ့ အမွန္ပဲ။ Hepatitis B Vaccine (အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ဘီ) အတြက္ ဗက္စင္း)ကုိ ပံုစံျပရရင္ အဲဒီဗက္စင္းဟာ ေပၚစက လူတစ္ေယာက္အတြက္ အေမရကန္ေဒၚလာ ၁၈၀ က်တယ္။

AIDS ဗက္စင္းဟာလည္း ဒီေလာက္ေတာ့ က်မွာပဲ။ ေနာက္ဘက္ပုိငး္မွာ ေစ်းကြက္က်လာႏိုင္စရာ ရွိေပမယ့္ ေပၚစအခ်ိန္မွာေတာ့ တတ္ႏိုင္သူ အင္မတန္နည္းမွာပါ။ ဒါဟာ ထင္တာထက္ အမ်ားႀကီးခက္မယ့္ ကိစၥပါ။ အခ်င္းပြား ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏိုင္စရာလည္း ရွိပါတယ္။

ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ ေရးသားေသာ “လူတိုင္းအတြက္ ထုိးတဲ့ ေခါင္းေလာင္း” စာအုပ္မွ ျပန္လည္ေရးသား ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *

Follow me on:

Back to Top