15
Oct

HIV ေ၀ဒနာရွင္ မ်ားႏွင့္ SexWorker မ်ားအား စိတ္ဓာတ္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အေမရိကန္ INGO တစ္ခုႏွင့္ MANA တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္

ျပည္တြင္းရွိ HIV/AIDS ေရာဂါ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား အတြက္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံေနရ မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး၊ ေဆး၀ါး ရရွိရန္ လမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရး အတြက္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား၊ ေဆး၀ါး ရရွိေရး လမ္းညႊန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းမ်ားကို HIV/AIDS ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ကြန္ရက္ ခုနစ္ခု ႏွင့္ အဖြဲ ့ငယ္ တခ်ဳိ႕မွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

9
May

MANA ဘာလုပ္ေနလဲဆိုေတာ့ အပိုင္း (၂၃)

လူတိုင္းသိထားရမည့္ အခ်က္မွာ HIV ပိုး႐ွိေသာ သူမ်ားသည္လည္း နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်န္းမာစြာေနထိုင္ႏို္င္၊ လူ႕ဘ၀ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ARV ေဆးမ်ား လက္လွမ္းမီလာလွ်င္ က်န္းမာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ႏွစ္ပိုမို႐ွည္လာႏိုင္သည္။ မိသားစုဘ၀တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သာမန္ေနထိုင္ မေကာင္းျဖစ္ပါက ျပဳစုကုသရန္ ဗဟုသုတ႐ွိၿပီး၊ တတ္ကၽြမ္း ၾကပါသည္။ HIV/AIDS ေ၀ဒနာ ႐ွင္မ်ားကို ျပဳစုရာတြင္လည္း ဤတတ္ကၽြမ္းမႈမ်ိဳးကိုသာ လိုအပ္ပါသည္။

8
May

MANA ဘာလုပ္ေနလဲဆိုေတာ့ အပိုင္း (၂၂)

HIV ပိုး မရွိဆိုသျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္မလိုဟု မယူဆသင့္ပါ။ ကာယကံရွင္သည္ HIV (-) ပိုးမရွိဟူေသာ အေျဖအတြက္ စိတ္သက္ရာ ရေနခ်ိန္တြင္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးသူသည္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ားကို အေလးေပး ေျပာၾကားရမည္။ ၾကားကာလတြင္ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ အျပဳအမူရွိပါက HIV ပိုး ကူးစက္ ႏိုင္ေခ် ရွိေနေၾကာင္းကို ကာယကံရွင္အား ရွင္းလင္းေျပာျပကာ ေနာက္ထပ္ေသြး မစစ္မွီၾကား အႏၱရာယ္ရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ စိတ္ခ်ရေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈကိုသာ ျပဳလုပ္ရန္ ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ ေသြးစစ္ရမည့္ ရက္ကို ရက္ခ်ိန္းေပးလိုက္ရပါသည္။

8
May

MANA ဘာလုပ္ေနလဲဆိုေတာ့ အပိုင္း (၂၁)

မူးယစ္ေဆး၀ါးကို စားေသာက္သံုးစြဲျခင္း၊ ရွဳရိႈက္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာထဲသို႔ ထိုးသြင္းျခင္း စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဴး သံုးစြဲၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို စားေသာက္သံုးစြဲေသာအခါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ အစာအိမ္ႏွင့္ အူနံရံမွတဆင့္ ေသြးထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ မူးယစ္ေဆး ပါေသာ ေသြးမ်ားသည္ ႏွလံုးမွ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ဗဟိုအာရံုေၾကာစံနစ္သို႔ မပို႔လႊတ္ခင္ အသည္းႏွင့္ႏွလံုးသို႔ ျဖတ္သန္း စီးဆင္း သြားသည္။

1
May

MANA ဘာလုပ္ေနလဲဆိုေတာ့ အပိုင္း (၂၀)

ခႏၶာကိုယ္၏ ခုခံအားစံနစ္အား မတုန္႔ျပန္ခင္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ HIV ပိုးသည္ အေျမာက္အမ်ား ပြားမ်ားလာတတ္ ၾကသည္။ အဆိုပါ အခ်ိန္၌ ေသြးစစ္ၾကည့္ေသာ္လည္း HIV ပိုး ႐ွိသည္ဟု အေျဖမထြက္ႏိုင္ ပါေသာ္လည္း၊ အျခားသူမ်ားကို ကူးစက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာ၏ ခုခံအားစနစ္က တုန္႔ျပန္လာသည့္ အခ်ိန္က်မွသာ Antibodies ဟုေခၚေသာ ပဋိပစၥည္းမ်ား ထြက္လာသည္။

1
May

MANA ဘာလုပ္ေနလဲဆိုေတာ့ အပိုင္း (၁၉)

မိမိ၏ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ဆင့္ပြားပညာေပးရျခင္းမွာ အလြယ္ကူဆံုး ႏွင့္ အထိေရာက္ ဆံုးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အုပ္စုတူအတြင္း ပညာေပးရာတြင္ ပညာေပးမည့္သူတြင္ ႐ွိသင့္သည့္ အရည္အခ်င္းမွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္အပ္သည္မ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံရမည္။ ၄င္း၏ျပႆနာ အခက္အခဲ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာျပသည္ကို စိတ္႐ွည္သီးခံၿပီး နားေထာင္ႏိုင္ရမည္။

1
May

MANA ဘာလုပ္ေနလဲဆိုေတာ့ အပိုင္း (၁၈)

MANA Silver Star Youth (MSSY) မဆသ ေငြၾကယ္ပြင့္ လူငယ္အဖြဲ႕မွလည္း ျပည္သူ လူထုအတြင္းႏွင့္ အေျခခံပညာမူလတန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို အဓိကထား၍ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏ ၀င္ေပါက္ျဖစ္ေသာ ေဆးလိပ္၊ အရက္၏ ဆိုးက်ဳိးအာနိသင္၊ HIV/AIDS ေရာဂါ အေၾကာင္းတို႔ကို လက္ထိုး႐ုပ္ေသးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ MANA Youth Empowerment Team ( MYET ) မဆသ လူငယ့္ အားမာန္အဖြဲ႕မွလည္း တစ္ခ်ိန္က မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲခဲ့သည္။

29
Apr

MANA ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုေတာ့ အပိုင္း (၁၇)

ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရး အသင္းႀကီးအေနျဖင့္ Drug Demang Reduction မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ HIV/AIDS ေရာဂါ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရာ၌ လူငယ္က႑ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး က႑မ်ားကို လစ္ဟာမႈမ႐ွိေစဘဲ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ ပါသည္။

29
Apr

MANA ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုေတာ့ အပိုင္း (၁၄)

မူးယစ္ေဆး၀ါးကို လူသားတို႔ အက်ဳိးအတြက္ မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသရာ တြင္လည္းေကာင္း၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ အနာတရ ရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္းထန္စြာ နာက်င္ကိုက္ခဲသည့္ ေ၀ဒနာမွ သက္သာေစႏိုင္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို အလဲြသံုးစြဲပါက လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ သံုးစြဲလိုက္ပါက ထိုသူ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အေတြးအေခၚ၊ အမူအက်င့္မ်ားကို ေေျပာင္းလဲေစႏိုင္ သျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဟုေခၚသည္။

Follow me on:

Back to Top