9
Feb

What is HIV , AIDS

ေအအုိင္ဒီအက္စ္ Acquired Immune Deficiency Syndrome သည္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိး Human Immunodeficiency Virus ေၾကာင့္
ျဖစ္ပြားေသာေရာဂါျဖစ္သည္။

ထုိဗုိင္းရပ္စ္ပုိးသည္
ေသးငယ္လွေသာ ဇီဝပစၥည္းတခုျဖစ္ၿပီး သတၱဝါမ်ားအတြင္းရွိ ကလာပ္စည္းမ်ား သုိ႔ဝင္ကပ္ေပါင္းၿပီး
ထုိကလာပ္စည္းအတုိင္း ပုံစံကူးယူႏုိင္စြမ္းရွိသည္။ ထုိကလာပ္စည္းမ်ားက အိတ္ခ်္ အုိင္ဗြီပုိး
ပုံစံတူမ်ား ဖဲြ‹စည္းအၿပီး ေသဆုံးသြားေသာ္လည္း
အျခားကလာပ္စည္းမ်ား၌ သြားေရာက္ ဝင္ကပ္ပူးရန္
ထုိပုံစံတူပုိးကလာပ္စည္းမ်ားကုိ
ထုတ္လႊတ္ေပးေလသည္။

အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ကုိ
တုိက္ယူသည့္ ေရာဂါပုိးမ်ား ခုခံကာကြယ္ေပးေသာ ပဋိပစၥည္းမ်ား
ခႏၶြာကုိယ္မွ ထုတ္လႊတ္ေပးၿပီး ယင္းကုိ ဆယ္±ုိ-ကြန္ဗာရွင္းဟုေခၚသည္။

ကလာပ္စည္းအေတာ္မ်ားမ်ား
 ေသဆုံးသြားသည့္အခါ ခုခံစြမ္းအား
ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ယခင္ကကဲ့သုိ႔

ဝင္လာေသာ ေရာဂါမ်ားကုိ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္စြမ္း
မရွိေတာ့ေပ။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ယခင္က
ေတာ္႐ုံတန္႐ုံေလာက္သာျဖစ္ေသာ၊
ျပႆနာအႀကီးအက်ယ္ မေပးႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ပင္လွ်င္
အလြန္
အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္။

 

ဘယ္လုိဘယ္ပုံ ကူးစက္ႏုိင္ပါသလဲ၊
ဘယ္လုိ ကာကြယ္ယူလုိ႔ ရပါသလဲ၊

 

ကူးစက္ပုံကူးစက္နည္း
- ကာမဆက္ဆံျခင္း

 

ကူးစက္ၿပီးသားသူ
တစံုတဦးႏွင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္း ျပဳပါက ကူးစက္ႏုိင္သည္။ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ ကူးစက္မႈ ႏႈန္း၏
၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကာမဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။


၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ သုံးပုံတပုံသည္ ဖုိမ ၾကားကာမဆက္ဆံျခင္းမွ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ျပတ္ သြား၊ ျခစ္မိသြားသည့္ ေနရာေသးေသးကေလးမ်ားမွ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီပုိး
ခႏၶာကုိယ္တြင္း ၀င္ေရာက္လာ ႏုိင္သည္။ အက္စ္ တီအုိင္ ေခၚ ကာမဆက္ဆံျခင္းမွ
ကူးစက္မႈမ်ားမွာအနာမ်ား၊ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ မ်ားမွျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး အိတ္ခ်္
အုိင္ဗြီပုိး ကူးစက္လာရန္အထူးအေျခ အေနတခုကုိ ဖန္တီးေပးေလ သည္။

 

ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

 

ဇီ၀ဆုိင္ရာကာကြယ္နည္း -
အက္စ္တီအုိင္မရေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းႏွင့္ မုိက္ကရိုဘုိက္ဒ္စ္၊ အျပဳအမူဆုိင္ ရာကာကြယ္နည္း -
သမားရိုးက်ပညာေရး၊ သတင္းစာနယ္ဇင္း၊ လူမႈေရးေစ်းကြက္လုပ္ယူျခင္း၊

 

ကူးစက္ပုံကူးစက္နည္း - ေဆးထုိးျခင္း

 

ေဆးထုိးအပ္မ်ား
တဦးၿပီးတဦး ထပ္ကာထပ္ကာ ဖလွယ္သုံးစဲြျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကူးစက္ခံရၿပီးသူ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထုိးသုံးစဲြသည့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားဖလွယ္သုံးျခင္း။

 

ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

 

သန္႔ရွင္းေသာ
ေဆးထုိးကရိယာမ်ား ေထာက္ကူေပးျခင္း၊ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း လက္လွမ္းမီ သမွ်
ကြင္းဆင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား
ပညာေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး ဌာနမ်ား၊ ေဆးစစ္ျခင္းႏွင့္
ကုသေပးမႈမ်ားသုိ႔လူတုိင္းလက္လွမ္းမီရရွိေအာင္ လုပ္ေပး ျခင္း။

 

ကူးစက္ပုံကူးစက္နည္း - ေသြးသြင္းျခင္း

 

အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိးပါေသာေသြးအား
သြင္းယူမိျခင္း၊ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား ေသြးလႉသူ မ်ားအား
ဇကာတင္စစ္ေဆးၿပီးမွ ေသြးယူျခင္း၊ ပ့ံပုိးလာေသာ ေသြးမ်ားအား ဇကာတင္စစ္ ေဆးယူ ျခင္း။

 

ကူးစက္ပုံကူးစက္နည္း - မိခင္မွ ရင္ေသြးငယ္မ်ားသုိ႔

 

အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြရွိၿပီးသူ
မိခင္၏သားအိမ္အတြင္း သေႏၶတည္ လာသည့္ကေလးငယ္အား မီးဖြားသည့္ အခ်ိန္ ႏွင့္
မိခင္ႏုိ႔ရည္တုိက္ေကၽြးခ်ိန္ တုိ႔တြင္ ကူးစက္ႏုိင္သည္။

 

ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား

 

မီးဖြားျခင္းမျပဳခင္
မိခင္အား အင္န္တီရီထရိုဗုိင္ရယ္စ္ တုိက္ေက႒းျခင္း၊ မိခင္ႏုိ႔ရည္ တုိက္ေကၽြးျခင္း
မျပဳပဲအျခား က်န္းမာေသာနည္းမ်ားသုံး၍ ေကၽြးေမြးျခင္း။

 

Published
by: bluebluenight on 13th Dec 2010

 

Myanmar
LGBT Society - What is HIV , AIDS?

 

Comments

  1. lunn ko says:

    မဂၤလာပါဆရာ က်​ေနာ္​သိခ်င္​တာ​ေလး​ေတြ႐ွိ​ေနလို႔ ​ေမးပါရ​ေစဆရာ. ​ေက်းဇူးျပဳၿပီး​ေျဖ​ေပး​ေစခ်င္​ပါတာ္​ဆရာ..
    က်​ေနာ္​့မွာ လြန္​ခဲ့တဲ့ ၆ လ​ေလာက္​က ခႏၵာကိုယ္​မွာအဖု​ေတြ​ေပၚတယ္​ ၿပီး​ေတာအရမ္​းယားပါတယ္​ဆရာ.....ဆရာဝန္​တခ်ိဳ႕ကိုျပၾကည္​့​ေတာ့လည္​း လူတိုင္​းျဖစ္​တတ္​တဲ့​ေရာဂါ အရီျပာ​း​ေရာဂါလို႔​ေျပာပါတာ္​. ​ေခါင္​း​ေတြမွာလည္​း​ေပၚပါတယ္​.​ေဆးစားရင္​လည္​း​ေပ်ာက္​ခ်င္​မွ​ေပ်ာက္​မယ္​ မ​ေပ်ာက္​ခ်င္​မ​ေပ်ာက္​ဘူး..မ​ေပ်ာက္​ရင္​​ေဆးစားရမယ္​လို႔​ေျပာပါတယ္​ဆရာ...အဲဒီ​ေနာက္​ပိုင္​း ၃ လ​ေလာက္​မွာ က်​ေနာ္​သူငယ္​ခ်င္​း​ေတြနဲ႔ညဖက္​ ဘီယာနည္​းနည္​း​ေသာက္​ၿပီးထမင္​းစားတယ္​. ညဖက္​အိမ္​​ေရာက္​တဲ့ခ်ိန္​မွာ က်​ေနာ္​ဖုန္​းၾကည္​့​ေနရင္​း ​ေခါင္​းနည္​းနည္​းမူးလာတယ္​. ခဏ​ေနတာနဲ႔ ရင္​​ေခါင္​းက ထံုးထံုးနဲ႔ ၃ ခ်ိန္​း​ေလာက္​ျဖစ္​ၿပီး​ေတာ ​ေခါင္​း​ေတြလံုးဝမူးသြားတယ္​ဆရာ. ရင္​​ေခါင္​းကအဲလိုျဖစ္​တာနဲ႔ ရင္​​ေခါင္​းကဆို႔သလိုလို​ေအာင္​့သလိုလိုနဲ႔မခံစားႏိုင္​​ေလာက္​​ေအာင္​ ​ေဝဒနာတစ္​ခုခံစားရပါတယ္​ဆရာ...​ေနာက္​​ေတာ့၁လနီးပါး​ေလာက္​ၾကာ​ေတာ အသက္​႐ွဴ​ေတြက်ပ္​တယ္​. အားမ႐ွိဘူး. ​ေမာတယ္​. ဒူးဆစ္​​ေတြနာလာတယ္​ ခႏၶာကိုယ္​​ေတြကိုက္​လာတယ္​. လမ္​းသြားရင္​လည္​း က႐ိုင္​ကပါးျဖစ္​တယ္​. လယ္​​ေခါင္​း​ေတြဆို႔လာတယ္​. ​ေအာ့လာတယ္​..​ေခါင္​းကလည္​းတအားမမူး​ေပမဲ့ နည္​္းနည္​း​ေတာ့မူးတာပဲ..အစတုန္​းကဆိုရင္​ ထမင္​းစားရင္​​ေခါင္​းမူးတယ္​..အန္​ခ်င္​​ေအာ့ခ်င္​သလိုလို​ေတြ႔တယ္​မစားႏိုင္​ဘူး...အဲဒီ​ေနာက္​ပိုင္​း ခႏၶာကိုယ္​ဟာ တခါမွမခံစားဖူးတဲ့ ​ေျပာျပရခက္​တဲ့နာၾကင္​မႈတစ္​ခုကိုခံစားရပါတယ္​ဆရာ....ခႏၶာ​ေတြကလည္​းတ​ေျဖး​ေျဖးပိန္​လာတယ္​ဆရာ....အဲဒီလကၡဏာ​ေတြ HIV ကူးစက္​ခံရတဲ့လကၡဏာလား သို႔မဟုတ္​ ကူးစက္​ခံရၿပီး aids အဆင္​့သို႔​ေရာက္​​ေနၿပီဆိုတဲ့လကၡဏာလားဆိုတာ​ေလး သိခ်င္​ပါတယ္​ဆရာ..ခုဆိုရင္​ရင္​​ေခါင္​း​ေတြလည္​းတင္​းၿပီး အန္​ခ်င္​သလို​ေအာ့ခ်င္​ျဖစ္​တယ္​ဆရာ. အဖု​ေတြကခုမ​ေပၚတာ ၅ ရက္​​ေလာက္​႐ွိပါၿပီဆရာ..​ေဆးစားရင္​မ​ေပၚ​ေဆးမစားရင္​​ေပၚတယ္​ဆရာ. ခု​ေတာမ​ေပၚလို႔မစား​ေတာ့ဘူး.....​ေပၚမွပဲစားတယ္​..ၿပီးရင္​ဇတ္​​ေၾကာ​ေတြလည္​းအရမ္​းတက္​တယ္​ဆရာ ဒီအ​ေၾကာင္​းအရာနဲ႔ပတ္​သတ္​လို႔ ​ေက်းဇူးျပဳၿပီး ​ေျဖ​ေပး​ေစခ်င္​ပါတယ္​ဆရာ....ဒါ​ေတြမျဖစ္​ခင္ ဝ​ေဆးတစ္​မ်ိဳးလည္​းစားဖူးတယ္​ပာါရာ......

  2. ko htet says:

    အတူေနျပီး ၇ ရက္အတြင္းမွာ သံသရရိွရင္ ေဆးနဲ့ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ထား လို့ ့ ရႏုိင္ပါသလားခင္ဗ်ာ
    ျဖစ္နိုင္တယ္လို့ ယူဆရင္ ( သို.)ေသခ်ာေနရင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *

Follow me on:

Back to Top